Urząd Gminy Lyski

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
Kierownik Referatu Finansowego RFN.KR
Kierownik Referatu Infrastruktury
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej RŚNL. K
Kierownik Referatu Rozwoju
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pełnomocnik
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Referat Finansowy
Referat Infrastruktury
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
Referat Rozwoju
Referat Spraw Obywatelskich
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Samodzielne stanowisko ds. Kadr
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony P.POŻ
Samodzielne Stanowisko ds. Sekretariatu Wójta Gminy
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
Stanowisko ds. Biura Obsługi Klienta
Stanowisko ds. Dowodów Osobistych
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności
Stanowisko ds. Ewidencji Miejsc Pamięci
Stanowisko ds. Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości
Stanowisko ds. Finansowo-Płacowych
Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych
Stanowisko ds. Gospodarki Budynkami Gminnymi
Stanowisko ds. Gospodarki Lokalowej
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami
Stanowisko ds. Gospodarki Wodno - Ściekowej
Stanowisko ds. Informacji Publicznej
Stanowisko ds. Infrastruktury Drogowej
Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów
Stanowisko ds. Kancelarii Materiałów Niejawnych
Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
Stanowisko ds. Kultury
Stanowisko ds. Melioracji
Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Urzędu
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko ds. Ochrony Przyrody
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt
Stanowisko ds. Oświetlenia Publicznego
Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
Stanowisko ds. Pożytku Publicznego
Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Mediami
Stanowisko ds. Promocji Zdrowia
Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Łowiectwa
Stanowisko ds. Sportu
Stanowisko ds. Spraw Administracyjno-Gospodarczych Urzędu
Stanowisko ds. Techniczno-Organizacyjnych Urzędu
Stanowisko ds. Transportu Publicznego
Stanowisko ds. Utrzymania Czystości i Porządku
Stanowisko ds. Zarządzania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Straż Gminna
Urząd
Urząd Stanu Cywilnego
Wójt Gminy
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Wójta
Zespół Zamówień Publicznych
Gmina Lyski - Stanowisko ds. Pożytku Publicznego

Symbol wydziału: RR-PP
Nazwa: Stanowisko ds. Pożytku Publicznego
Telefon: 32/ 4300051, 32/ 4300002 Faks: 32/ 4300031
E-Mail: kancelaria@lyski.pl
WWW: http://www.lyski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /5066qpqcrf/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 07' 12.79"N, 18° 23' 25.99"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00


Personel wydziału
Bożena Kondziołka

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
1431 Udostępnianie informacji publicznej
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
521 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
522 Wspólne zespoły doradcze i opiniodawcze gminy i organizacji pożytku publicznego
523 Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij